Filmcirkeln – avsnitt 7

Filmcirkelns sjunde och näst sista avsnitt handlar om hur vi kan undvika utbrott, härdsmältor och nejsägande med hjälp av förebyggande metoder. Titta, reflektera och förändra er verksamhet till det bättre!