Tjänster

Jag erbjuder utbildning inom bland annat lågaffektivt bemötande och samtalsmetodik. En del av utbildningen består ofta av föreläsning. Om man ska lära sig något nytt är det bra om man också få tillfälle att öva på det nya. Genom diskussioner, rollspel och andra övningar får man möjlighet att vidareutveckla färdigheter och fördjupa sina kunskaper.

För att implementera förhållningssätt och metoder i en verksamhet behövs kontinuerligt stöd. Jag erbjuder handledning till grupper och enskild personal. Under handledningen tittar vi gemensamt på det som är svårt och gör sedan en plan för hur man ska kunna komma vidare. Vid önskemål erbjuds även kortare konsultationsinsatser.

Jag erbjuder också verksamhetsutveckling, till exempel i form av konsultstöd vid metodimplementering, kvalitetsarbete och chefshandledning. Alla insatser utformas tillsammans med uppdragsgivaren för att passa i de verksamheter de ska komma till nytta i.

Tidigare uppdragsgivare:

Uppsala kommuns grundskola                                      Socialförvaltningen Klippan

Särskolan Kumla                                                             Konferensen Fritidshem 2018

Kungsholmens dagliga verksamheter                         Resursskola, Håbo kommun

Regionbibliotek Uppsala                                                Bibliotek Huddinge

Utdrag ur utvärderingar av utbildningsinsatser:

“Bra dag! Super att det varvades mellan aktivt deltagande, reflektioner och att få lyssna. Alla blev mer skärpta. Jag uppskattade upplägg och struktur i utbildningen!”
Personal inom socialtjänst
“Föreläsningen gav mig god förståelse för vad lågaffektivt bemötande innebär. Det var intressant med övningarna där jag fick syn på att vi alla utmanas av olika saker. Det öppnade upp för diskussion och framförallt reflektion kring bemötande.”
Personal i skolan
“Det var en trevlig presentation, med mycket bra exempel. Jag uppskattade att föreläsningen var anpassad till de verksamheter som var representerade.”
Bibliotekspersonal