Välkommen!

Läs mer om Lågaffektiva filmcirkeln här! Du kan också följa vad som händer på filmcirkelns Facebooksida.

Mitt namn är Stefan Boström och jag är legitimerad psykolog. Jag erbjuder handledning, konsultation och utbildningsinsatser till personal inom skola, vård och omsorg. Jag arbetar i verksamheter med uppgift att hjälpa personer med utmanande beteenden. Ibland beskrivs dessa beteenden som problemskapande eller normbrytande. Jag tycker att utmanande beteende är en lämpligare benämning, eftersom det hänvisar till att det är vi i omgivningen som blir utmanade. Fokus i mitt arbetssätt är därför alltid på hur vi professionella kan ta ansvar för att hantera svåra beteenden hos personerna vi jobbar med. I mitt arbete utgår jag huvudsakligen från ett lågaffektivt förhållningssätt, vilket du kan läsa mer om här.