Filmcirkeln – avsnitt 8

Det stora finalavsnittet av Lågaffektiva filmcirkeln är äntligen här! Efter att ha byggt det lågaffektiva förhållningssättet med principer, människosyn och förebyggande arbete får ni i detta avsnitt ta del av strategier för hur man hanterar riktigt starkt utmanande beteende. Verktyg för hur man utvärderar och analyserar efter svåra situationer presenteras också. Så för en sista gång – in och lyssna, reflektera och bli lågaffektiva!