Samarbeten

Jag är med i nätverket Lågaffektiva Psykologer, som initierades 2011 av Bo Hejlskov Elvén med ambitionen att få större spridning för lågaffektiva metoder i bemötande av individer med problemskapande beteende. I nätverket finns psykologer med stor kännedom om funktionsnedsättningar, verksamma inom vitt skilda specialiteter från barn till äldre. Alla medlemmar kan erbjuda handledning och utbildning i lågaffektivt bemötande.

Jag rekommenderar följande personer och företag som arbetar på samma grund som jag:

Bo Hejlskov Elvén: Psykolog och jobbar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder. Bo är föregrundsgestalten för det lågaffektiva förhållningssättet i Skandinavien, och har under de senaste åren varit den drivande kraften bakom metodens etablering.

Kogita psykologi: Specialistpsykolog Maria Bühler, Stockholm. Utredningar och handledning, primärt med fokus på barn. Föreläser och leder föräldrakurser i lågaffektivt bemötande.

Calmarsund Psykologtjänst: Psykolog Annica Kosner, Kalmar. Utredningar och handledning kring problemskapande betenede. Annica föreläser även om lågaffektivt bemötande och etik.

Bergbompsykolog: Psykolog Christian Bergbom, Linköping.

Havelius & Co: Psykolog Axel Havelius och socionom Mahina Havelius, Malmö. Handledning och utbildning i lågaffektiv metod.

Österholm psykologkonsult: Psykolog Terese Österholm, Värnamo. Handledning, konsultation, föreläsning, utbildning och coaching till personal och ledare inom skola, LSS, HVB, äldrevård.

Provivus: Psykologerna David Edfeldt och Gunilla Carlsson Kendall, Stockholm. Utbildning med fokus på förskola och skola.

Psykologkonsult Heléne Skoglund: Psykolog Helén Skoglund, Norrköping, erbjuder handledning, utbildning och föreläsningar till verksamheter som förskola-skola, LSS verksamheter, HVB hem.

OP-konsult: Specialistpsykolog Barry Karlsson, Uppsala. Utredning och handledning, särskilt fokus på LSS.